NSN Gümrükleme, etik değerlere ve uyum prensiplerine sıkı bir bağlılık göstererek şirket içi ve dışında dürüst, şeffaf ve adil bir iş yapış kültürü oluşturmayı amaçlar. Etik ve uyum sistemimiz aşağıdaki temel unsurlara dayanır:

Dürüstlük ve Şeffaflık: NSN Gümrükleme, iş süreçlerinde ve ilişkilerinde dürüstlük ilkesine büyük önem verir. Şirket içinde ve müşteri ilişkilerinde şeffaf bir iletişim politikası benimser. Çalışanlar arasındaki iletişimde açıklık ve dürüstlük, etik değerlerimizin temel taşlarındandır.

Uyum ve Hukuki Standartlara Uygunluk: NSN Gümrükleme, faaliyet gösterdiği pazarlardaki tüm hukuki düzenlemelere ve standartlara tam uyum sağlamayı taahhüt eder. İş süreçlerinde ve operasyonlarda hukuki uyumluluğa büyük bir önem verir.

İş Ahlakı: NSN Gümrükleme çalışanları, iş ahlakına ve profesyonellik standartlarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. Müşteri ilişkilerinde, rekabet ortamında ve işbirliği içinde etik değerlere saygı gösterme konusunda sorumluluk sahibidir.

Eğitim ve Farkındalık: NSN Gümrükleme, çalışanlarına düzenli etik eğitimleri sunarak etik değerlerin anlaşılmasını ve uygulanmasını teşvik eder. Etik konularda farkındalığı artırmak, çalışanların etik sorunlara karşı duyarlılığını geliştirmek amacıyla düzenli bilgilendirme programları düzenler.

İç Denetim ve Değerlendirme: NSN Gümrükleme, iç denetim süreçleri ile etik ve uyum politikalarının etkin bir şekilde uygulandığını ve sürekli olarak gözden geçirildiğini sağlar. Bu değerlendirmeler, gerekirse politika ve prosedürlerin güncellenmesi için temel oluşturur.

NSN Gümrükleme, etik ve uyum sistemini benimseyerek, sürdürülebilir başarıyı ve müşteri güvenini güçlendirme amacındadır. Etik değerlere ve uyum prensiplerine sadık kalarak, şirket içinde ve müşteri ilişkilerinde en yüksek standartlarda profesyonellik ve güvenilirlik sağlamayı taahhüt eder.