Küresel Sözleşmeler:
NSN Gümrükleme, küresel sözleşmelerin prensiplerine uygun bir şekilde hareket eder:

İnsan Hakları: İnsan haklarına saygı gösterir ve bu hakları koruma amacıyla çeşitli standartlara uyar.

İş İlkeleri: Adil çalışma koşullarını sağlar, ayrımcılığı önler ve iş etiği ilkelerine bağlı kalır.

Çevre: Çevre dostu uygulamaları benimser ve sürdürülebilir çevre politikalarına uyar.

Yolsuzlukla Mücadele: Yolsuzlukla mücadele eder, dürüst iş uygulamalarını teşvik eder ve şeffaf bir iş yapma ilkesine bağlı kalır.

Bu şekilde, NSN Gümrükleme sadece gümrük işlemleri konusunda değil, aynı zamanda çevresel, sosyal ve etik sorumluluklarına odaklanarak kapsamlı bir hizmet sunmaya çalışır.