İş Sağlığı ve Güvenliği:
NSN Gümrükleme, iş sağlığı ve güvenliğine büyük önem verir ve bu konuda şu uygulamaları gerçekleştirir:

Risk Değerlendirmesi: İş yerinde potansiyel tehlikeleri belirler ve bu risklere karşı önlemler alır.

Eğitim ve Farkındalık: Çalışanlara düzenli olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenler ve farkındalığı artırmaya yönelik programlar uygular.

Koruyucu Ekipmanlar: Çalışanlara gerekli koruyucu ekipmanları sağlar ve kullanımını teşvik eder.

Acil Durum Planları: İş yerindeki acil durumlar için planlar oluşturur ve çalışanlara bu planları öğretir.

Ergonomik Çalışma Ortamı: Çalışma ortamını ergonomik bir şekilde düzenler, böylece çalışanların sağlığını destekler.